Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos: 2021.04.10

Prototype Design Bt.

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a www.pdesign.hu és a www.prototypedesign.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

Üzemeltetői adatok

  • Cégnév: Prototype Design Bt.
  • Székhely: 3433 Nyékládháza, Munkácsy Mihály utca 7.
  • Adószám: 28837446-1-05
  • Cégjegyzékszám: 05-06-018386
  • Online elérhetőség: info@pdesign.hu

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti 3D modellezés útján előállítható digitális fájl, tartalom és/vagy 3D nyomtatás révén előállítható tárgy (eszköz, prototípus, öntési forma, stb.) képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató nem vizsgálja a 3D nyomtatás tárgyát tartalmilag, de technológiai szempontból igen, ezért tartalmáért általános gondosság szerinti felelőssége van (lásd 7. pont). A szerződés tárgya a Megrendelő által jelen ÁSZF alapján – megrendelőlapon vagy más módon megrendelt, és a Szolgáltató által visszaigazolt termék(ek) elkészítése képezi.

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

1.1. 3D modellezés / 3D grafikai szolgáltatások

3D modellezés alatt tárgyak, emberek, élőlények 3D megrajzolását és/vagy tervezését értjük, kézi rajz, fénykép vagy leírás alapján. Textúrázva vagy textúra nélkül. A modellezés eredményeként létrejövő digitális (.stl formátumú)  állomány a szolgáltatás tárgya. 3D grafikai szolgáltatások alatt a 3D modellezési, renderelési és egyéb a Felek között megállapodott feladatokat értünk.

 1.2. 3D nyomtatás

3D nyomtatás alatt tárgyak fáljból történő nyomtatását értjük. A rendelkezésre álló anyagokból a Szolgáltató tájékoztatása alapján a Megrendelő szabadon választhat. Megrendelőnek lehetősége van 3D modellezés-, vagy a saját maga által előállított fájl alapján a 3D nyomtatást megrendelni, ebben az utóbbi esetben a Szolgáltató a fájlt technikai szempontból megvizsgálja és ennek eredménye után azt vagy elfogadja, vagy javításra visszaküldi, vagy a Megrendelő kérésére – külön díjazás ellenében – kijavítja. A nyomtatás minőségére a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában javaslatot tesz, amennyiben ezt a Megrendelő nem fogadja és más minőséget választ, az ebből adódó minőségi és minden egyéb felelősség is Megrendelőt terheli.

1.3. Megrendelhető szolgáltatás-formák

  1. Nyomtatás

A1. Szál nyomtatás (FDM)

Tárgyak, emberek 3D nyomtatása hozott vagy modellezés vagy szkennelés után kapott fájl alapján ABS, PLA vagy egyéb a Megrendelő igényei szerinti szál felhasználásával 5.3 pont szerint. A kinyomtatott modell egy színű lehet. A szín a megrendeléskor rendelkezésre álló készletből válaszható. A 3D nyomtató által előállított modell már végfelhasználásra alkalmas. Legnagyobb nyomtatási méret 28,5 cm x 27,0 cm x 23,0 cm (hosszúság, szélesség, magasság).

A2. Komplex szolgáltatás

A Szolgáltató által végzett modellezés (1.1 pont) vagy ezek eredményeként kapott fájl alapján 3D modell nyomtatása (1.3 pont) a Megrendelő igénye szerint.

 

Árak

Feltüntetett áraink bruttó árak, erre vonatkozó külön megjegyzés hiányában 0% ÁFA-t tartalmaznak (AAM)Az esetleges tévedésekért, elírásokért felelősséget nem vállalunk, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

Elállási Jog, garancia, panaszkezelés

3D modellezés szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a digitális állományt tartalmazó fájl átvételekor legalább „szúrópróba-szerűen”, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen is köteles ellenőrizni a szolgáltatás minőségét. 3D nyomtatás esetén a Megrendelő átvételkor köteles a terméket ellenőrizni. Ha a Megrendelő a szolgáltatás minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb az átvételt követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás/termék átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatást, és a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szolgáltatót legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik. A Felek megbízottjai a megrendelői minőségi kifogás a cég tudomására jutását követően 2 munkanapon belül egy közösen megbeszélt helyen és időben megvizsgálják a kifogásolt terméket, ahol közös jegyzőkönyvben rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket. Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét követően a megrendelői minőségi kifogás jogossága esetén, annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, az általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

 

JÓTÁLLÁS

A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően termékeinkre 12 hónapos jótállást biztosítunk.

Az ennél hosszabb jótállási időt az adott terméknél külön jelöljük. Jótállásunk csak a szakszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Prototype Design Bt. számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének dátuma. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időt vállalunk.

Hibás teljesítés esetén, a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőn belül a megrendelő elsősorban a termék kijavítását, kicserélését, másodsorban a termék árának leszállítását kérheti, illetve elállási jogát gyakorolhatja, ha a termék kijavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség.

 

Szállítási idő

A Honlapunkon jelzett termék elérhetőségre illetve előre jelzett szállítási időpontokra a gyorsan változó készlet miatt nem tudunk garanciát vállalni, kérjük ezekről érdeklődjön e-mailben vagy telefonon.

A megrendelés idejétől függően 1-2 munkanap, de maximum 14 munkanap.

Nagy kereslet esetén egyes termékekből hiány keletkezhet, így előfordulhat, hogy a megrendelt terméket csak később, illetve nem tudjuk szállítani. Erről külön értesítőben minden esetben tájékoztatást adunk. Amennyiben ez az időpont már nem felelne meg a vásárlónak, lehetősége van a rendelését lemondani. A Prototype Design Bt. a beszállítóknál és gyártóknál fellépő tartós készlethiányért, illetve szállítási késedelemért felelősséget nem vállal.

 

Fizetés

A fizetés történhet személyesen, kézbesítés esetén utánvétellel illetve elektronikusan (átutalás, bankkártyás fizetés).

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Egyes esetekben (100 000 Ft feletti rendelés stb.) fenntartjuk magunknak a jogot a megrendelőtől előleg kérésére.

 

Megrendelés folyamata

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat által), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről illetve annak állapotáról.

 

Adatkezelés

Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően tájékoztatjuk, hogy név- és lakcímadatait rendelés  esetén címlistánkon elhelyezzük és ezt követően nyilvántartjuk. Nyilvántartott adatait kizárólag a rendelések nyomon követéséhez és – erre irányuló hozzájárulása esetén – ajánlattevői tevékenységünkhöz használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk át. Nevének és címének nyilvántartásához való hozzájárulását, azok cégünk által történő felhasználhatóságát mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését.
A pdesign.hu weboldalunkon található esetleges hibákért, tévedésekért felelősséget nem vállalunk.

Felügyeleti Szervek

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi osztály

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.: 589.

Telefon: 46/506-071

E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

 

B.-A.-Z. megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefon: 46/501-091

e-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

B-A-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Hétfőtől csütörtökig 9.00-14.00 óra között

Telefon: 46/501-090

 

Jogszabályok

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az 1999. évi LXXVI szerzői jogról szóló törvény, a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról törvény, valamint a fel nem sorolt magyar jog rendelkezései az irányadóak.

Elektronikus hirdetésekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás [2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)] miatt van szükség, mely előírja a „hozzájáruló nyilatkozatot tevõ személy” azonosítását.

Az ÁSZF megtekinthető a www.pdesign.hu honlapon, illetve a honlapról letölthető vagy kinyomtatható. Az ÁSZF módosítását a szolgáltató a változás hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal nyilvánosságra hozza, a változásról szóló értesítést honlapján közzéteszi.

 

Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a további pontokban leírt meghatározásokat. Jelen ÁSZF a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, annak részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges, megszegése jogi következményekkel jár. Megrendelő kijelenti, hogy fentiekkel egyetért és elfogadja azokat.

 

  1. .stl formátumú fájl alatt olyan állományt értünk, amely a térbeli test felületét apró közelítő-háromszögekre bontva tárolja.
  2. Támogatott formátumok stl, vrml, obj.
  3. Ennél nagyobb tárgyak is nyomtathatóak a modell szétvágásával és illesztő csapok hozzáadásával.
  4. E-mailben történő megrendelés esetén az eredeti aláírással ellátott megrendelést postai úton is meg kell küldeni.

Email

info@pdesign.hu

Telefon

(+36) 30 472 2295